ULUSLARARASI KATILIMLI 3. ULUSAL HÜMİK MADDE KONGRESİ
Gönderilen bildiriler kongre bünyesinde oluşturulmuş olan bilimsel hakem kurulunun değerlendirmeleri sonucu kabul edilecektir.

Ön Kayıt ve Bildiri Özetlerinin Gönderimi için Son Tarih: 30 Eylül 2016
Tam Metin Gönderimi için Son Tarih: 14 Ekim 2016
Özet Metin Taslağı     Tam Metin Taslağı    Poster Sunum Kuralları
Bildirili Katılım
Kongremize bildirili katılım seçenekleri sözlü sunum ve poster şeklindedir.

Bildiri ile katılmak isteyen katılımcılar, kayıt sayfamızdan katılım türünü sözlü veya poster sunum seçeneklerinden birini seçerek kayıt olmalı ve kongre ücretlerini verilen hesap numarasına yatırmalıdırlar.

Bildiri özetleri en az 150, en fazla 250 kelime olmalıdır. Bildiriyi sunacak kişinin isminin altı çizili olmalıdır.

Bildiri özetleri Türkçe (ulusal katılımcılar) ve İngilizce (uluslararası katılımcılar) olmak üzere 2 dilde hazırlanacaktır.
 
Özet nasıl gönderilir
1. Özetinizi hazırlayın ve .doc dokümanı olarak kaydedin. (ofis word belgesi)
2. Sayfa'da yer alan "Yazar" bölümündeki verileri doldurun
"Kaydet ve sonraki" butonuna tıklayın
3. Başvuru sahibine ait verileri doldurun
4. Ortak Yazar(lar)ın bilgilerini ekleyin (eğer ortak yazar yoksa bu alanları boş geçin)
5. Özet başlığını girin
6. Özet dosyanızı yükleyin
7. Özetinizi göndermek istediğiniz konuyu seçin
8. "Kaydet ve Bitir" butonuna tıklayın
Birden fazla özet göndermek istiyorsanız "Kaydet ve Bitir" butonu yerine "Kaydet ve Özet Ekle" butonuna tıklayın
 
İletişim
Prof. Dr. Mehmet ZENGİN
Selçuk Üniv. Ziraat Fak.
Toprak BBB Böl. Kampüs/KONYA

Tel: 0332 223 29 29
Gsm: 0532 563 64 33
E-Posta: mzengin@selcuk.edu.tr
ÖZET GÖNDER